mapovani_objektu
Mapování objektů
Plošné mapování a mapování liniových objektů ve 2D a 3D. Šikmé snímkování pro 3D modely a inspekce ze 3D či mračna bodů.
zamereni
Digitální zaměření průjezdnosti ulic
Ověření o průjezdnosti komunikací podle zadané specifikace vozidel IZS, včetně analýzy možností manévrování, např. otáčení.
pasportizace
Rozšířená pasportizace komunikací
Rychlé řešení pro získání informací o stavu komunikací, evidence dopravního značení, veřejného osvětlení a reklamních ploch.
evidence_sportovist
Evidence sportovišť
Unikátní databáze sportovišť v obcích do 20 000 obyvatel, včetně popisu jejich stavu a umístění v rámci katastru.
socialni_modul
Sociální modul
Přehledné a lokalizované informace o školství a sociální oblasti, včetně vyplácených příspěvků, exekucí a indexu sociálního vyloučení.