Proč vlastně používat pasporty?

Ucelený přehled o obecním majetku jakou jsou místní komunikace, dopravní značení či veřejné osvětlení v přehledných webových aplikacích, a to v precizní popisné i grafické podobě. Naše nástroje pasportů jsou unikátní v tom, že vám umožňují efektivně spravovat informace o majetku své obce, a to v intuitivně jednoduše dostupném v prostředí moderní aplikace. Zároveň je k dispozici možnost stáhnutí těchto dat do přehledných tabulek na svůj počítač.

Výhody našeho systému:

evidence

evidence a správa obecního majetku v intuitivní webové aplikaci

informace

podrobné popisné informace o objektech pasportu s možností prohlížení v grafické podobě na mapě obce

fotodokumentace

možnost připojení libovolné fotodokumentace

editace

možnost úprav informací o objektech pasportu, vytváření nových záznamů či mazání stávajících

servis

dostupné deníky jednotlivých objektů pasportu jako evidence hlášených závad, provedených servisech či plánovaných revizích obecního majetku

export

jednoduchý export informací z webové aplikace do svého počítače

PROJEĎTE SI

1. Pasporty komunikací

Díky tomuto nástroji budete mít možnost splnit zákonnou povinnost vedení pasportu (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), a navíc evidovat či spravovat komunikace své obce přehledně v prostředí webové aplikace. Nástroj nabízí ucelený přehled o komunikacích
a dalších přidružených objektech v textové i grafické podobě.

Výhody nástroje:

 • Podrobné popisné informace o místních komunikacích (označení, třída, stav atd.), případně dalších přidružených objektech (chodníky, mosty, parkoviště) v přehledných tabulkách a technických dokumentací s množností doplnění a úprav.
 • Zobrazení objektů pasportu na přehledné mapě obce, a to s grafickým rozlišením a přepojením na jejich technickou dokumentaci, možnost panoramatických snímků komunikací obce.
 • Možnost exportu dat do tabulkové podoby, která splňuje i kritéria Ministerstva pro místní rozvoj pro potřeby žádosti o dotaci na opravu komunikací.
OD CEDULE K CEDULI

2. Pasporty dopravního značení

Získáte komplexní efektivní nástroj pro podrobnou evidenci a správu informací o dopravním značení ve Vaší obci. Díky tomuto inovativnímu nástroji budete mít vy i vaši občané ucelený přehled o všech prvcích dopravního značení, jak svislých, tak vodorovných objektů, a jejich umístění zobrazené v mapě obce.

Výhody nástroje​:

 • jednotlivé prvky dopravního značení se zobrazí na mapě obce, a to s grafickým rozlišením a připojenu technickou a fotografickou dokumentaci, včetně panoramatických snímků
 • k dispozici jsou i informace o nosičích svislého dopravního značení, možnost evidovat stav, doplňovat a upravovat informace údržbě a případných závadách
 • aplikace je intuitivní, umožnuje uživatelsky jednoduché úpravy vložených dat.
POSVIŤTE SI NA TO

3. Pasporty veřejného osvětlení

Díky tomuto nástroji budete mít vy, správce veřejného osvětlení i občané ucelený přehled o veřejném osvětlení ve vaší obci. Systém nabízí přehledné informace o spotřebě, větvích veřejného osvětlení, zapínacích bodech, lampách, svítidlech, provedených či plánovaných revizích, údržbách, hlášených závadách či servisech.

Přehlednost

Získáte ucelený přehled o veřejném osvětlení ve vaší obci.

Technická data

Systém nabízí přehledné informace o všech detailech systému.

Výhody nástroje:

 • jednotlivé lampy se zobrazí na přehledné mapě obce, a to s grafickým rozlišením příslušnosti k větvi, připojenu technickou a fotografickou dokumentaci
 • Pomocí QR kódu na lampách mohou občané operativně hlásit závady osvětlení, informace se automaticky odesílají správci a obci
V KLIDU A POKOJI

4. Pasporty hřbitovů

Tento unikátní nástroj slouží k podrobné evidenci hřbitovů na území Vaší obce. Umožní Vám zaznamenávat podrobné informace o hrobových místech, hrobech, nájemnících či zesnulých.

Výhody nástroje:

 • Jednotlivá hrobová místa můžete jednoduše seřadit dle jména, čísla, nebo například dle platnosti smlouvuvy, a podle těchto vlastností pak také můžete vyhledávat.
 • Pracovat můžete i s takovými detaily, jakými jsou datum uložení ostatků, hloubka uložení, kdo provedl uložení, atd.
 • pracovat můžete i s takovými detaily, jakými jsou datum uložení ostatků, hloubka uložení, kdo provedl uložení, atd.